Feedback Teach2Volley

Gelieve aan te duiden over welke lessen u feedback wenst te geven. Zo weten we concreet op welke graad/lessen de feedback betrekking heeft. Indien u een vraag ziet die niet van toepassing is mag u deze gewoon open laten. 

Gegevens

Basis- of secundair onderwijs?
Over welke lessen wenst u feedback te geven?
 Graad 1Graad 2Graad 3
Reeks A - Les 1
Reeks A - Les 2
Reeks A - Les 3
Reeks B - Les 1
Reeks B - Les 2
Reeks B - Les 3
Reeks C - Les 1
Reeks C - Les 2
Reeks C - Les 3
Over welke lessen wenst u feedback te geven?
 Graad 1Graad 2Graad 3
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4
Les 5
Les 6

Inhoudelijk

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Welke inhoudelijke feedback kan u ons geven?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De algemene toelichting bij de verschillende lesbundels is duidelijk/helder?
De haalbaarheid / moeilijkheidsgraad van de oefenstof voor jouw doelgroep?
De lesopbouw is structureel en logisch?

Lay-out

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Welke feedback geeft u ons wat betreft de lay-out?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De algemene lay-out is overzichtelijk en praktisch?
De lesbundels zijn eenvoudig hanteerbaar in deze lay-out?

Tekeningen oefenstof

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Wat vindt u van de tekeningen bij de oefenstof?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De tekeningen zijn duidelijk en geven visueel voldoende ondersteuning bij de oefeningen?
De legende is duidelijk?
De verschillende icoontjes zijn vlot en duidelijk te interpreteren?

Taakkaarten

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Welke feedback geeft u ons omtrent de taakkaarten?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De taakkaarten bevatten duidelijke afbeeldingen?
De taakkaarten bevatten duidelijke richtlijnen?
De taakkaarten zijn makkelijk hanteerbaar?

(Zelf)evaluatie

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Wat vindt u van de (zelf)evaluatieformulieren?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De evaluatierichtlijnen zijn duidelijk en transparant?
De evaluatierichtlijnen zijn concreet toepasbaar?
De uitgewerkte evaluatiefiches zijn praktisch hanteerbaar?

Observatiefiches

Voor het verwerken van jullie feedback zijn de opmerkingen die jullie geven essentieel. We vragen dus om zo concreet mogelijk aan te geven, bij een matig of negatieve beoordeling, wat jullie graag anders zouden zien. Op die manier kunnen wij er concreet mee aan de slag.

Welke feedback kan u ons bezorgen over de observatiefiches?
 OnvoldoendeMatigVoldoendeGoedOpmerkingen
De observatiefiches zijn transparant?
De observatiefiches zijn overzichtelijk?
De observatiefiches zijn makkelijk hanteerbaar?

Algemeen

Wat vindt u van het project in het algemeen?
 Opmerkingen
Wat zijn de sterke punten van de lesbundels?
Wat zijn de minpunten van de lesbundels? Wat mis je nog?
Wat zou je zelf als eerste zeker aanpassen? (Prioriteit)
Er is een vlotte integratie mogelijk van dit lessenpakket in je leerplan/jaarplanning?
Wil je ons nog iets meegeven?