Prijavu žalbe popunjava student koji želi podnijeti primjedbu ili žalbu, a prethodno su iscrpljeni svi drugi načini za uklanjanje uzroka žalbe. Ova prijava se temelji na Pravilniku o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studenata. Popunjavanjem prijave student potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Pravilnika o studiranju i Pravilnika o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studiranja.

Cilj ovog obrasca je prikupljanje osnovnih informacija o uzroku žalbe ili primjedbe te uklanjanje utvrđenih uzroka pravedno i učinkovito koliko god je to moguće. Prijava žalbe treba biti podnijeta u vremenskom roku koju koji je definiran Pravilnikom o podnošenju žalbi i primjedbi od strane studenata.

Podaci o podnositelju primjedbe/žalbe


Vrsta žalbe

prilikom upisa protivno propisima i uvjetima natječaja, uskraćeno Vam je pravo upisa na Fakultet
neopravdano Vam je uskraćeno pravo da budete dobitnik bilo koje vrste pohvale ili priznanja koje izdaje Fakultet
kvalitet nastave nije na onoj razini koja je zagarantirana Ugovorom o studiranju i Pravilnikom o studiranju
profesor nije objektivno i nepristrasno ocijenio Vaše znanje na ispitu
doživjeli ste bilo kakav oblik diskriminacije po dobnoj, polnoj, nacionalnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
neosnovano Vam je uskraćeno pravo prisustvovanja ispitu
Uskraćeno Vam je pravo da birate ili budete izabrani za člana Studentskog vijeća

Prethodni razgovori ili konsultacije sa drugim članovima nastavnog ili nenastavnog osoblja

Kratki opis žalbe

Powered byFormsiteReport abuse