IRPU 2017/18 (Individuálny rozvojový program učiteľa)

Vitajte na ceste stať sa lepším učiteľom! Vyplnenie tohto dotazníku vám zaberie približne 20 minút a je prvým krokom k zaradeniu do Individuálneho rozvojového programu učiteľa. Obsah prihlášky bude rozhodujúcim kritériom výberu uchádzačov do programu, preto prosím, venujte vyplneniu dostatočnú pozornosť.
 
Dear teachers, welcome! It will take approximately 20 minutes to finish this application. We are selecting participants of this programme based on these answers, so please answer all questions truthfully and carefully.
0/255 characters
0/255 characters

 
Súhlas so spracovaním osobnych údajov
Data protection consent *
 *
 *