LEAF - Informujte ma! / Keep me updated!

Chcem byť informovaný o programoch LEAF pre študentov v školskom roku 2017/2018.
// I want to be informed about LEAF programmes for students in 2017/2018.
Som // I am a : *
 
O ktorých LEAF programoch by ste chceli vedieť viac? // Which LEAF programmes would you like to know more about? *
 
Ako ste sa o nás dozvedeli? // How did you find out about us?
 

Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytujem občianskemu združeniu LEAF. Poskytujem dobrovoľné údaje v dotazníku s tým, že tieto údaje a záznamy môžu byť spracovávané pre (i) za účelom informovania o programoch LEAF a LEAF Academy, (ii) za účelom vytvárania databázy študentov pre potreby ďalšej spolupráce, (iii) pre interné potreby za účelom zlepšenia programov LEAF, (iiii) ich zdeľanie LEAF Academy ako tretej strane, za účelom ponuky služieb LEAF Academy. Súhlasím tiež so zasielaním študentských noviniek a informačných e-mailov LEAF a LEAF Academy.

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že LEAF môže moje údaje dlhodobo uchovávať a spracúvať, a poskytovať tretej strane LEAF Academy. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a zaniká len písomným odvolaním. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese LEAF, Apollo Business Center II,  E/7, Prievozská 4D, 821 09 Bratislava.

//
I hereby give my express consent in accordance with article 11 and the following articles of Act no. 122/2013 of the collection of laws on Personal Data Protection with later amendments that my personal data sent to LEAF nonprofit organization may be managed, processed and stored. I provide information freely in my application and understand that this information may be used internally in LEAF nonprofit organization for the purpose of further collaboration with the applicant. I hereby give my consent for LEAF to collect, process and use my personal data. LEAF may store and process the data in order to provide opportunities for students or other expert and social activities of the non-profit organisation LEAF. My consent is given for a period necessary to achieve the purpose for which information is processed and may be revoked in writing at any time.
 *