Aizpildiet prasīto informāciju par radušos problēmu ar fitnesa inventāru un mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.

Fitstore

Garantijas pieteikums / Preces atgriešana

Warranty claims / Return of goods

Garantijos forma / Prekių grąžinimas

Garantii nõuded / Kaupa tagastamine

Pēc garantijas pieteikuma aizpildīšanas ar Jums sazināsies 1 darba dienas laikā. Lai varētu veikt preces maiņu vai remontu, prece ir jānogādā pie mums Rīga, Brīvības Gatve 439. Nosūtot preci lūgums pievienot garantijas pieteikuma formas numuru, kuru saņemsiet pēc šīs formas aizpildes.
After completing the warranty application You will be contacted within 1 business day. In order to replace or repair the product, the product must be delivered to us Latvia, Riga, Brivibas Gatve 439. When sending the product, please add the number of the warranty application form, which you will receive after filling in this form.
Užpildžius garantijos formą su jumis bus susisiekta per 1 darbo dieną. Norint pakeisti arba suremontuoti gaminį, jis turi būti pristatytas adresu Latvija, Ryga, Brivibas Gatve 439. Siųsdami prekę įrašykite garantijos paraiškos numerį, kurį gausite užpildę šią formą.
Pärast garantiiavalduse täitmist võetakse Teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul. Toote asendamiseks või parandamiseks tuleb toode toimetada meie aadressile: Läti, Riia, Brivibas Gatve 439. Toote saatmisel palume lisada garantiiavalduse ankeedi number, mille saate pärast käesoleva ankeedi täitmist.
Powered byFormsite